Zgłoszenie szkoły

Sprawna rejestracja wymaga przygotowania: pełnych danych szkoły, pieczęci szkoły, a także drukarki.

  • » Pełne dane szkoły - pełna nazwa szkoły wraz z patronem szkoły, adres szkoły (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu i faksu szkoły, adres e-mail szkoły, adres www szkoły, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy dyrektora szkoły
  • » Skład Komisji Szkolnej na eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości - dane osobowe 3 członków Komisji, w tym przewodniczącego oraz ich tytuły naukowe
  • » Dane opiekuna merytorycznego - imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
  • » Dane osoby zgłaszającej - imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail

I. Wybór szkoły

Prosimy wybrać województwo, miejscowość (pocztę), powiat i szkołę.

 
Województwo
Okręg Olimpiady - wybierz województwo -
Powiat - wybierz województwo -
Miejscowość (poczta) - wybierz województwo -
Pełna nazwa szkoły - wybierz miejscowość -

Szkoły lub miejscowości nie ma na liście »
Szkoła jest na liście, ale jej nazwa wymaga aktualizacji »