Aktualizacja nazwy szkoły

Jeżeli nazwa szkoły, która znajduje się na liście, wymaga aktualizacji, prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres biuro@olimpiada.edu.pl oraz o przystąpienie do rejestracji po otrzymaniu potwierdzenia aktualizacji nazwy szkoły.