Panel Komisji Szkolnych

e-podanie dotyczące zwrotów kosztów podróży i/lub noclegu

Szanowni Państwo,

w Panelu Komisji Szkolnych, na Państwa indywidualnych kontach umieściliśmy e-podanie dotyczące zwrotów kosztów podróży i/lub noclegu.

Po zalogowaniu e-podanie należy:

1/ wypełnić stosownymi danymi,

2/ wygenerować,

3/ wydrukowa,

4/ opatrzeć stosownymi pieczęciami i podpisami,

5/ wysłać na załączonymi biletami i/lub fakturami należy przesłać na adres Fundacji załączjąc bilety i/lub faktury :

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162
02 - 554 Warszawa
 

 

Zespół Olimpiady